28.1°   יום חמישי, ד' חשון ה'תשפ"א, 22 אוקטובר 2020