29.1°   יום ראשון, ב' תשרי ה'תשפ"א, 20 ספטמבר 2020