23.8°   יום רביעי, כ"א חשון ה'תשפ"ב, 27 אוקטובר 2021

הצהרת מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו לאין ערוך, אנו מכבדים ושומרים עליה.

תקשורת הנתונים בינך לבין האתר מוצפנת, האתר לא משתמש ב"עוגיות" (Cookies), אנחנו לא אוספים מידע אישי עליך ולא משתפים גורמי צד שלישי בנתונים כלשהם. האתר לא מציג פרסומות ואינו משתמש בשירותי צד שלישי למטרת איסוף מידע, סטטיסטיקות, הצגת תמונות או סרטונים, שיווק ויראלי, גופנים (פונטים) וכיו"ב.

דפי האתר כוללים קישורים, המסומנים באופן ברור, לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו ואינם בשליטתנו, והצהרת פרטיות זו אינה חלה עליהם. כניסה לקישורים הללו הינה באחריותך בלבד וכן באחריותך לנקוט באמצעי הזהירות המחייבים כדי להימנע מהידבקות בתוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים, תולעים ורושעות נוספות. אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שכזה וכן בהגדרות הפרטיות המוגדרות בדפדפן בו הינך עושה שימוש.

אנו לא ערבים לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, כולו או מקצתו, ולא נישא באחריות לכל נזק או הפסד שיגרם עקב השימוש במידע, בתכנים או בשירותים שמציע האתר, ובכלל זה הפסד כספי, פגיעה ברווחים, נזק לנתונים או כל פגיעה אחרת.

האתר אינו מיועד ואינו מומלץ לשימוש ע"י קטינים.

מפעם לפעם יתכנו להצהרה זו עדכונים שיפורסמו באתר כעדכון למסמך זה, המשך השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך להצהרת פרטיות זו ולעדכונים שלה.