22.1°   יום רביעי, כ"א חשון ה'תשפ"ב, 27 אוקטובר 2021